İzmir Grup Eğitimleri
(Özel Eğitim ve Rehabilitasyon)

Bir İzmir grup eğitimi merkezinde tedaviden yararlanma ihtiyacınıza, sosyal becerileri kuvvetlendiren ve dikkat eksikliğine sahip çocuklar, bireyler için çözüm yolu sunan eğitim uygulamalarımız ile karşılık veriyoruz. Otizm ve özel öğrenme bozukluğu yaşayan çocuklar için bu eğitim sürecimiz ile destek sunuyoruz.

Grup Eğitimi Nedir?

Grup eğitimi, çocukların yaşıtları ile birlikte sağlıklı iletişim kurmasını ve eğitimde kazandığı davranışları hayatına genelleyerek taşıyabilmesini sağlayan uygulamalarımızdır. Bu eğitimimiz ile çocuğunuzun grup oyunlarına katılması ve diğer yaşıtları ile sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda ise sosyal becerilerinin gelişmesine katkıda bulunarak, dikkat eksikliği problemlerini kontrol altına alacak koşulları sağlıyoruz.

Grup eğitimi hakkında tanımlama yaparken 4 ile 10 çocuğun katılım sağladığı bir eğitim şekli olduğunu ifade edebiliriz. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Uygulamaları Program Koordinatörlüğü tarafından onayanmış olan grup eğitimleri, uzman meslek elemanları ve eğitmenler tarafından çocuklarınıza sunulmaktadır.

Grup Eğitiminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

Grup eğitimi kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler:

 • Sosyal faaliyetlere yatkınlığı ve beceriyi geliştirme eğitimi,
 • Sanat etkinlikleri,
 • Eğitici grup oyunları,
 • Grup içi yaşıtlar ile iletişimi kuvvetlendiren aktiviteler,

Bu faaliyetler sayesinde çocuğunuz için daha sağlıklı bir sosyal yaşamı yaratma amacı ile grup eğitimimizi gerçekleştiriyoruz.

Grup Eğitiminde Sosyal Beceri Faaliyetleri

Grup eğitimi faaliyetleri kapsamında çocuklar için gerçekleştirdiğimiz sosyal beceri faaliyetleri, iki şekilde gördüğümüz sosyal beceri yetersizliğini ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi bireyin çeşitli sosyal becerilere sahip olamaması ikincisi ise sahip olduğu halde sosyal becerilerini yansıtamamasıdır.

Uygun bir ortamda ve durumda halen sosyal becerilerini kullanmama yolunu seçmeyen bireyler grup eğitimi sosyal beceri faaliyetlerimiz ile becerilerini sergileyebilecek seviyeye ulaşırlar. Belirli durumlarda yetersizlik birey tarafından bilinmesine rağmen beceriyi sergilemek için gerekli olan alt basamakların nasıl izleneceği bilinemez. Bu kapsamda müdahalemiz ile problemin kaynağına ineriz.

Sosyal beceri faaliyetleri kapsamında, sanat etkinlikleri, sinema, arkadaşlar ile sohbet, arkadaşlar ile yemek yeme gibi adımları izleyerek, çocuğun sosyal ortama yak uydurmasını sağlarız.

Grup Eğitiminde Sanat Etkinlikleri

Grup eğitiminde sanat etkinlikleri ile sosyal becerileni dışa yansıtmada ve kendini ifade etmekte güçlük çeken çocukları, sanata yaklaştırarak, sosyal becerilerine yönelik yanlarını keşfetmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda kağıt çalışmaları, baya çalışmaları, artık malzemelerin değerlendirilmesi öğreten çalışmalar yarak, onlara farkındalığı kazandırıyoruz.

Sanat etkinlikleri çocuklar üzerinde birçok pozitif yanı açığa çıkarmakta etkilidirler. Estetiğin ve duyarlılığın gelişmesi, sanat etkinlikleri ile sağlanır. Çocukların belirli dikkat eksikleri ve bozukluklar sebebi ile yansımadıkları yanlarını açığa çıkarmaları için onlara uygun çalışma alanını sağlarız.

İzmir grup eğitimi merkezleri arasında yer alan çizgimiz ile bireysel ayrıcalıkları, engel türüne göre uygun araç gereçleri sanat etkinliklerimizde çocuklara sağlarken, uygulamalar sonunda başarılı sonuçlar elde ederiz. Grup eğitiminde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik bölümü ile çocukların çalışmalarına gerekli yerlerde müdahale yaparak, örnek verme, çizgileri düzeltme, aynısını taklit etmesini isteme gibi eylemleri uygulayarak onları geliştiririz.

Grup Eğitiminde Eğitici Grup Oyunları

Grup eğitiminden eğitici oyun faaliyetleri hakkında bilgileri şu şekilde sıralarız:

 • Çocuklarda yaratıcılığı geliştirmek ve problemleri çözebilmelerini sağlamak için uyguladığımız oyunlardır.
 • Kavram oluşumuna yardımcı olurlar.
 • Özel öğrenme bozukluğu bulunan bireyler ve çocuklar için önemlidirler.
 • Gözlem yapma, bir şeyi akılda tutma, kara verme gibi zihinle bağlantılı faaliyetleri iyileştirirler.
 • Bir parçadan bütün oluşturma ve eşleştirme becerilerini en iyi şekilde geliştirmemize yardımcı olurlar.
 • Bir işi başarmanın sevincini çocuklara ve bireylere gösterebilmemizi sağlarlar. Bu kapsamda kazanılan davranışlarda süreklilik sağlarız.
 • Karşılaştırmayı ve neden-sonuç ilişkisini kurabilmeyi sağlarlar.
 • Özel öğrenme bozukluğunda ortaya çıkan küçük, büyük kavramlarını tam olarak algılamakta güçlük çekme probleminin çözülmesi için kullanılırlar.
 • Zihinde bu kavramları canlandırma becerisini geliştirmemizi sağlarlar.

Grup eğitim çalışması sırasında bu grup oyunlarımız ile çocukların sosyal becerilerinin yanında algılama yapılarına ilişkin detayları da müdahale de edebiliriz.

Grup Eğitimi Hangi Çocuklar İçin Verilebilir?

Grup eğitimi yöntemleri otizm ve özel öğrenme güçlüğü problemi ile karşı karşıya olan çocuklarımıza verebildiğimiz bir eğitim şeklidir. Aynı zamanda zeka geriliği probleminin gündeme gelmesi halinde bu gibi özel adımları içeren bir eğitim, sosyal becerileri kuvvetlendirir.

Büyük, küçük kavramlarını ayırmakta zorluk çeken, kendini sözlü olarak ifade etmeye çalıştığında akıcı şekilde konuşamayan, matematik ve aritmetik kavramları tem olarak kavramakta güçlük çeken çocuklar ve bireyler için grup eğitimi ile becerilerin kazanılmasını sağlarız. İzmir grup eğitimi merkezi arayışı içindeyseniz, profesyonel yanımız ile arayışınıza karşılık veriyoruz.