İzmir Disleksi

İzmir disleksi tedavi merkezleri arasında verdiğimiz destek ile disleksi problemi ile karşı karşıya olan bireyleri ve çocukları, hayatlarını daha kaliteli geçirebilecekleri ve dikkat eksikliğini kontrol altına alabilecekleri bir noktaya taşıyoruz. Tedavi aşmasında özel eğitim yöntemlerinde uyguladığımız işlemler ile matematik, yazma, okuma ve konuşma becerilerini sağlıklı bir noktaya ulaştırırken, çocukların uzun öğrenme süreçlerini sağlıklı süreye çekebilmek için özel teknikleri izliyoruz.

Disleksi Nedir?

Disleksi, kişinin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen verilen eğitim ardından öğrenmekte güçlük çekmesi olarak tanımlanır. Yaptığımız bu tanımlama çerçevesinde, kaliteli bir eğitim düzeyine rağmen özel öğrenme güçlüğünün çekilmesi söz konudur.

İzmir disleksi tedavi merkezlerinden biri olarak, beyindeki görüntüleme teknikleri ile inceleme yaptığımızda, dislektik olan kişilerin bilgiyi farklı bir biçimde işlediklerini görürüz. Bu işlem sonunda ise sıralama yapma, okuma ve organize etme konularında çeşitli sorunların yaşanması muhtemel hale gelir. Disleksi’yi üç farklı alt kategori ile ele alırız. Öğrenmede güçlük, okumada güçlük ve yazmada güçlük olarak alt dallara yönelik tedavilerimizi gerçekleştiririz.

Disleksi Okul Dönemi ve Okul Öncesi Belirtileri Neler?

Disleksi probleminde ortaya çıkan okul öncesi ve okul dönemi belirtilerini şu şekilde sıralarız:

 • 6 ve 9 sayılarını ters algılama,
 • P ve q harflerini ters algılama,
 • Okurken kelimeleri atlama,
 • Sessiz harflerin yerini değiştirme,
 • Yazım hataları,
 • Ödevleri oldukça yavaş yapma,
 • İleri sınıflarda hala parmak hesabı yapmak,
 • Çarpım tablosunu geç öğenme,
 • Geç konuşmaya başlamak,
 • Günleri ve ayları sırası ile öğrenememe,
 • Düğmeleri ilikleyememek,
 • El tercihinde gecikmek,
 • Kendi başına giyinmede çocukken güçlük çekme,
 • Ayakkabı bağlayamamak,
 • Bir iş ile ilgilenirken sağını solunu karıştırmak,
 • Kaşığı ve kalemi uygun şekilde tutamamak,

Bu belirtilen tümü disleksi probleminin varlığına işaret eder. Disleksi tedavi ve teşhis süreçlerimizde bu belirtileri dikkate alarak ve gerekli tetkikleri yaparak hareket ederiz.

Disleksi İçin Tanıda Kullanılan Testler Nelerdir?

Disleksi tanısı koymak için ilk olarak zeka testinden yararlanırız. Bu test ile çocuğunuzun normal bir zihinsel gelişime sahip olup olmadığını inceleriz. Daha sonra ise okuma, yazma ve aritmetik becerilerini test eden bir dizi uygulama yaparız. Bu testler ardından son test ise çocuğun guruba katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Burada koordinasyona be gurup ile iletişim yatkınlığına bakılır. Bir dizi test ardından çocuğun hangi alanlarda zorlandığını ortaya koyarak, belirtilerin ve verilerin disleksi ile uyması halinde teşhis yaparız.

Disleksi Halinde Ebeveynler Neler Yapmalı?

Disleksi halinde ebeveynler, çocuğa karşı sabırlı olmalı ve el becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteleri birlikte yapma özen göstermelidirler. Çocuğunuzun disleksi ile karşı karşıya olduğunu öğrendiğinizde onun ev ödevi yaparken daha fazla zamanı ihtiyacı olduğunu unutmamanız gerekir. Çocuğunuz için okul seçimi yaparken ise sınıfta az sayıda öğrencinin yer aldığı okulları tercih ederek, gerekli desteği en iyi şekilde sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu özel durumu öğretmenlerine açıklayarak iletişime açık bir yol izlemeniz gerekir.

Disleksi Halinde Çocuklar Hangi Konularda Zorluk Çekerler?

Çocuklarda disleksi teşhislerimizde çocukların okuma, yazma ve öğrenme alanlarında zorluk çektiklerini saptarız. Diğer yandan 1 sınıfta okumayı sökme süresi sınıf genelinde yer alan diğer çocuklara göre geç gündeme gelir.

Aritmetik sayı kavramlarının algılanmasında güçlük çekilir. Oryantasyon becerisi adı verdiğimiz sağ, sol, aşağı, yukarı kavramlarını algılama konusunda zorluk çekerler. Bu kavramlar ile ilgili ifadeleri aktarırken de kaygı taşırlar. Bu gibi zorluklar çocukların ilerleyen süreçteki akademik başarılarını etkiler.

Disleksi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Disleksi bozukluğu sürecinin daha çok dikkat eksikliği, hiperaktivite, depresyon, kaygı bozukluğu ve diğer psikiyatrik bozukluklar ile birlikte seyrettiğini söyleyebiliriz. Bu gibi bir durumda psikiyatrik bozukluklara yönelik de bir ilaç tedavisinden yararlanılması gerekir. Eğer psikolojik bir etki söz konusu değil ise özel eğitim tedavilerimiz kapsamında çocukların akademik becerilerini kazanmalarını sağlarız.

Bu çocuklar genel olarak yüksek bir zekaya sahip olmalarına rağmen disleksi sebebi ile akademik becerilerini yeterli oranda gösteremeyen ve buna bağlı depresyon yaşayan çocuklardır. Bu yüzden İzmir disleksi tedavi merkezleri arasındaki profesyonel yaklaşımımız ile seanslar ve özel eğitim uygulamaları kapsamında onların yanında olarak, kavramları tanımlama, düşünme ve uygulama sürelerini sağlıklı hale getirmek için tüm teknikleri aktarırız. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, bize ulaşabilirsiniz.