İzmir Dil ve Konuşma Terapisti

İzmir dil ve konuşma terapisti arayışlarınızda, sizin için uygun tedavi yöntemlerini sunarak arayışınıza profesyonel bir karşılık veriyoruz. Konuşma sesi bozukluğu, kekeleme, hızlı konuşma, artikülasyon bozuklukları ve diğer alanlarda tedavi koşullarını sağlayarak, sağlıklı konuşma biçimini kazandırıyoruz.

Dil ve Konuşma Terapisti Desteğinde Çalışma Alanları

Dil ve konuşma terapisti desteği sunarken seanslarımızda çocuk, ergen ve yetişkin iletişimini ilgilendiren tüm bozukluklara tanı koyma ve tedavi etme alanlarında çalışma sağlarız. Bu kapsamda çalışma alanlarımız:

  • Artikülasyon, dudak ve damak yarığı, serebral palsi, geç gelişme ya da sebebi olmayan nedenlerden kaynaklanan konuşma sesi bozuklukları,
  • Afazi diğer bir ifade ile inme ardından ortaya çıkan konuşma bozuklukları,
  • Yutma ve yutkunma bozukluğu,
  • Ses bozuklukları,
  • Disleksi gibi özgül öğrenme bozuklukları ile ortaya çıkan konuşma bozulmaları,
  • Mantıksal bir yön belirlemeyi ve akıl yürütmeyi önleyen konuşma bozuklukları,
  • Gelişimsel tersizliği olan ( otizm vb.) çocuklara özel erken meydana gelen konuşma bozuklukları,
  • İşitme kaybı ile ortaya çıkan konuşma güçlüğü,
  • Yaşlanma sebebi ile gelişen serebral bozukluk ve ALS, Parkinson, Demans etkili konuşma bozuklukları,

İzmir dil ve konuşma terapisti ihtiyacınıza yanıt verirken, tüm bu alanlarda gerekli terapi seanslarını uygulayarak çalışma gerçekleştirip, konuşma bozukluklarının tedavisini gerçekleştiriyoruz.

Konuşma Sesi Bozuklukları Tedavisi

Konuşma sesi bozuklukları, çocukların gelişiminde ortaya çıkan gecikme veya konuşma anlaşılırlığında ortaya çıkan güçlük olarak tanımladığımız problemdir. Bu problemlere yönelik tedavimiz kapsamında ilk olarak teşhis aşamasını gerçekleştiririz. Çünkü konuşma sesi bozukluğunun temelinde organik veya fonksiyonel bir sebep yatabilir.

Problem eğer organik konuşma ses bozukluğu ise çocuklarda birden farklı motor ve nörolojik bozukluk çeşidi gündeme gelir. Bu kapsamda konuşma biçimini ve konuşma sırasında açığa çıkan ses tonunu sağlıklı bir seviyeye ulaştırmak için, yapısal anormallikler, algısal bozukluğu, işitme kaybı olup olmadığını dikkate alarak seansları uygularız. Çocukluk çağında konuşma apraksisi veya dizartri, yarık dudak veya damak ile gündeme gelen konuşma ses bozukluğunu dil ve konuma terapisti seansları kapsamında tedavi ederiz.

Artikülasyon Bozukluğu Nedir?

Artikülasyon, konuşmanızda yer alan çeşitli organların belirli bir düzen içerisinde birbirleri ardında uyumlu hareket ederek, konuşma ses birimlerinizi sağlıklı şekillendirmeleridir. Bu uyumun yakalanamadığı bir durumda ise artikülasyon bozukluğu ortaya çıkar.

Artikülasyon sorunları, konuşurken motor sesleri üretme aşamasında güçlük çekmenize ve sesleri yanlış olarak çıkarmanıza yol açar. Bu durum ise konuşmanızın anlaşılırlığını olumsuz yönde etkiler. Soruna doğru biçimde yaklaşımımız yanında dil ve konuşma terapisti desteğimiz ile artikülasyon bozukluğu için uygun tedavi koşullarını sunuyoruz.

Fonolojik Bozukluk Nedir?

Fonolojiyi, bir dilde kullandınız konuşma seslerinin birleşmesi ile ilgili kuralları inceleyen yapı olarak tanımlayabiliriz. Fonolojik gelişim ise fonolotik kuralları edinen bir çocuğun yetişkinlik döneminde sağlıklı bir konuşma biçimini edinmesi anlamına gelir.

Fonolojik gelişim ise her çocukta aynı hızda gözlemleyemediğimiz bir kavramdır. Çocuklar farklı yaş kriterlerinde yetişkin bir birey gibi konuşma becerisini kazanırlar. Ancak fonolojik bozukluk tespit ettiğimiz çocuklarda ise gelişim süresin uzaması gibi bir durum söz konusudur.

Bu bozukluğa sahip olan hastalarımızda çeşitli konuşma seslerinin sözcüklere göre yer değiştirmesi, düşürülmesi, sözcük öbeklerinin karıştırılması, seçimlerde temel hataların yapılması gibi problemleri gözlemleriz. Dil ve konuşma terapistleri tüm bu detaylara yönelik bir seans terapisi kapsamında sağlıklı konuşma şekline geçiş yapabilmeyi sağlarlar. Fonolojik ses bozukluğu olan çocukların anlatmak istediklerinin anlaşılması oldukça zordur. Bu kapsamda çocuklarınızın kendilerini sağlıklı ifade edebilmeleri için dil ve konuşma terapisti desteğinin alınması önem taşımaktadır.

Akıcılık Bozukluğu Tedavileri

Akıcılık bozuklukları tedavi çeşitlerimiz kekemelik, hızlı-bozuk konuşma tedavileri olarak sıralayabiliriz. Konuşmada akıcılık bozukluğu aynı zamanda kekemelik problemini ifade eder. Kekemelikte, konuşma sırasında konuşma akışını bozacak bir düzeye ulaşan ses veya hece tekrarları ile karşılaşırsınız. Uzatmalar, bloklar meydana gelerek konuşmanın akıcılığı kaybolur.

Hızlı-bozuk bir konuşmada ise akıcılığa hiç uygun olmayan bir hızda ve anlaşılmaz şekilde kelimeleri telaffuz etme problemini gözlemleriz. Bu karakterize olmuş bir kategoride ele aldığımız ve konuşmada akılık bozukluğunu gidermek amacı ile gerçekleştirdiğimiz seanslarımızda tedavisini sağladığımız bir problemdir.

Hızlı konuşma probleminde, bozulmuş, eksik ve yanlış seste çıkarına sözcükler ön plandadır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme sorunları, pragmatik hatalar ardından hızlı konuşma problemi meydana gelebileceği gibi tam tersi bir durumda hızlı konuşma problemine bu sorunların da eşlik edebileceğini ifade ederiz. Bu riskleri önlemek için İzmir dil ve konuşma terapisti desteğimiz kapsamında profesyonel seanslarımız ile problemin tedavisinden yararlanabilirsiniz. Dilerseniz iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.