İzmir Özel Öğrenme Güçlüğü

İzmir özel öğrenme güçlüğü tedavilerinde, disleksi problemi ile karşı karşıya olan çocukların ardışık yeteneklerinin arttırılması için gerekli eğitim ve tedavi seansı desteklerini sunuyoruz. Özel öğrenme güçlüğünde çocukların yanında olarak, kabiliyetlerini keşfetmelerini ağlıyoruz.

Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özel öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekasının normal ve ya normalin üzerinde olmasına rağmen ortaya çıkabilen, anlama ve kendini ifade etme konularında başarısızlık gösterme durumudur. Disleksi’yi yani özel öğrenme güçlüğünü tanımlarken, dinleme, düşünme, kuma ve yazma, matematik problemlerini çözme alanlarında çocuğun zorluk çekmesini sağlayan bir sorun olduğunu belirtebiliriz.

Özel öğrenme güçlüğü problemi ile karşı kaşıya olan çocuklar, zeka seviyelerinin iyi durumuna karşın yaşıtlarından daha düşük bir başarıya sahip olabilirler. Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu gibi alt gurup problem tipleri ile de karşı karşıya kalırlar. Bizler özel seanslarımız ve eğitim uygulamalarımız ise özel öğrenme güçlü tedavisini gerçekleştiriyoruz.

Özel Öğrenme Güçlüğünün Belirgin Özellikleri Nelerdir?

Özel öğrenme güçlüğüne ilişkin özellikleri şu şekilde sıralarız:

 • Doğuştan gelir.
 • Görme veya işitme sorunlarına bağlı değildir.
 • Herhangi bir zeka sorununa bağlı değildir.
 • Çocuğunuzla ilgili eğitimdeki aksamlara veya sık okul değişimine bağlı bir problem değildir.
 • Her çocuğun bu problem karşısında zorluk çektiği alanlar farklıdır.
 • Beyinde yer alan bazı farklar sebebi ile bir konuyu öğrenmede aksama meydana getirir.
 • Her çocuk için ona özgü bir müdahale ile tedavi yapılması gereğini açığa çıkartır.

Bu temel özelliklerin bilinmesi ve bu özellikler dikkate alınarak bir tedavi modelinin uygulanması oldukça önemlidir. Bizler özel öğrenme güçlüğü tedavisi kapsamında temel nitelikleri dikkate alarak, çocuklar için uygun bir yöntemi izliyoruz.

Özel Öğrenme Güçlüğü Nedenleri Nelerdir?

Özel öğrenme güçlüğünde gündeme gelen nedenleri genetik ve kalıtsal, beyinle ilişkili yapısal ve işlevsel farklar olarak ifade edebiliriz. Kesin olarak tıbbi bir neden ile tanımlanmayan bu problemde bildiğimiz temel nedenler bu şekilde teşhis sonuçlarına dahil olurlar. İzmir özel öğrenme güçlüğü tedavi merkezimizde teşhis aşamasında tüm temel nedenleri değerlendiririz.

Diğer yandan genetik faktörleri açarak ele alabiliriz. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların anne ve babalarında da benzer sorunun bulunması olasıdır. Bu gurup normal popülasyona göre 5-12 kat daha fazla risk taşırlar. Eğer tek yumurta ikizlerinden birinden disleksi bulunuyorsa diğerinde de bulunma olasılığı daha yüksektir. Kardeşlerde benzer sorunların olması yine disleksi riskini normal popülasyona göre yükseltecektir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Nelerdir?

Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda ortaya çıkan belirtiler şöyledir:

 • Okul öncesinde konuşmanın çok gecikmesi,
 • Konuşma bozukluğu kapsamında kelimeleri doğru telaffuz edememe,
 • Kelime dağarcığının yavaş ve yetersiz şekilde gelişmesi,
 • Büyük, küçük, alt, üst, ince, kalın gibi ölçülere ilişkin kavram gelişiminin zayıf olması,
 • Öz bakım becerilerini öğrenmekte güçlük çekme,
 • Çizim yapmaya veya kopyalamaya karşı isteksizlik,
 • İlkokul dönemine girildiğinde anne ve babanın beklemediği ve aynı zamanda öğretmenleri de şaşırtan durumlar, bazı derslerde çok başarılıyken bazı derslerde tutarsız şekilde aşırı başarısız olma,
 • Sınıfta okumayı öğrenmede zorlanma,
 • Kelimeleri heceleme ve harfleri bir gurup kelimeden ayırma işleminde zorlanma,
 • Disgrafi yani yazma bozukluğu adı verdiğimiz durumun 1. sınıfta gündeme gelmesi, harfleri yazmakta güçlük çekme,
 • Kelimeleri belirgin şekilde üç parçaya veya iki parçaya bölerek yazma, örneğin ka-lem gibi ayırarak yazmak,
 • Aritmetik kapsamında sayı kavramlarını anlamakta güçlük çekme,
 • Çarpım tablosunu öğrenmede sınıf gelelinden geride kalma,
 • Çalışma alışkanlığını bir kişinin uyarısı ile edinme, normal şartlar altında işaret edilmeden çalışmama,
 • Top oynama, ip atlama gibi faaliyetlerde yaşıtlarına göre daha ağır olma,

Bu belirtiler gündeme geldiğinde özel öğrenme güçlüğü probleminin oluştuğunu ifade ederiz. Bu belirtilerin var olduğu çocuklar için daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam standartlarını sağlamak amacı ile özel öğrenme güçlüğü eğitim tedavisini ve seans desteğimizi sunuyoruz.

Özel Öğrenme Güçlüğü Tedavi Yaklaşımları

Özel öğrenme güçlüğünü tedavi etmek için eğitim gereklidir. Bu eğitim tedavimiz ise okullarda verilen eğitimlerden oldukça farklıdır. Hem bireysel hem de gurupça çocuğun yeni bilgilere adapte olabilmesi be dikkatini bir noktaya toplamayı öğrenebilmesi için özel uygulamalar gerçekleştiririz.

İzmir özel öğrenme güçlüğü tedavilerinde, görsel, işitsel, kinestetik algılara yönelik gelişimi sağlamak için uygulamalar yaparız. Bu kapsamda çocuklarda ardışık yeteneklerin arttırmayı, motor koordinasyon becerilerinin geliştirmeyi hedefleyip, onların konuşma, okuma ve yazma becerilerini yükseltiriz. Bu konuda daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.